Close
Shopping Cart
Your Cart is Empty

Coaching- en Gezondheidspraktijk Amaranta

Algemene voorwaarden / DisclaimerIk werk als Alternatief therapeut met een aantal regels.


U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen naar aanleiding van een consult/behandeling.


U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u omgaat met de informatie die ik u tijdens een consult geef.


Consulten zullen alleen plaatsvinden wanneer ik echt denk iets voor u te kunnen betekenen.


Daarnaast blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen welzijn en medische status.


Bij wangedrag van de cliënt wordt een consult/behandeling stop gezet.


Onder wangedrag wordt verstaan: lichamelijk en geestelijk geweld, oneerbaar gedrag, seksuele intimidatie, zowel verbaal als lichamelijk.


Bij het niet goed aanvoelen van een cliënt vindt er geen consult/behandeling plaats.


In geval van een van de bovengenoemde situaties kunnen reiskosten niet op mij worden verhaald.


Tijdens een consult/behandeling zal ik zorgvuldig met ingebracht materiaal omgaan.


Na afloop van het consult kunt u geen claims indienen.